TO JEST
MIEJSCE
NA
TWOJA
REKLAMĘ

NAPISZ DO NAS
www.chechlo.com.pl Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych Pustynia Błędowska Parafia w Chechle Rozkład jazdy autobusów Interaktywna mapa Chechła Odwiedziło nas 42 osób.   
CHECHŁO - STRONA OFICJALNA

Przedszkole


Na całym świecie jest mnóstwo małych dziedzi, które wyrastają na dzielnych strażaków, kosmonautów, policjantów czy też lekarzy. Również Chechło ma swoich najmłodszych przedstawicieli pełnych energii i zapału do działania. Dzięki przedszkolu moc drzemiąca w naszych pociechach jest pożytkowana na naukę, zabawę i poznawanie drugiego człowieka. Odnajdują w sobie to, co dobre i dzięki temu wyrastają na mądrych ludzi.

 


Dzisiaj

          Przedszkole w Chechle funkcjonuje już ponad 50 lat. Niedawno obchodziliśmy bardzo uroczyście ten okrągły jubileusz. Gościliśmy wówczas w naszej placówce emerytowanych pracowników przedszkola. Spotkanie to upamiętnia zdjęcie Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie.

Budynek przedszkola

          Nasze przedszkole rozwija się dalej. Obecnie do przedszkola uczęszcza 40 dzieci w dwóch grupach wiekowych: 3-5 lat i 6 lat. Uczestniczymy w licznych konkursach, organizujemy uroczystości Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie, spotkania. Dowodem na to są zdjęcia, dyplomy, wyróżnienia zamieszczane w naszej kronice.

          W ubiegłym roku zorganizowaliśmy konkurs pt. "Pustynia Błędowska skarbem naszego regionu". Była to okazja do zaprezentowania okolic i unikatowego krajobrazu naszej miejscowości. Nadesłano wiele prac wykonanych dowolnymi technikami plastycznymi. Prace te do dzisiaj zdobią nasze przedszkole.

Przedszkolaki w strojach strażackich

          Jesteśmy otwarci na współpracę z przedszkolami z gminy Klucze jak i z sąsiednich regionów.

          Zachęcamy do poznawania naszej działalności, o ktorej będziemy informować.

Zredagowała mgr Słowik Ilona
Historia

Budowa przedszkola           "Państwowe przedszkole w Chechle jest przedszkolem nowym, wybudowanym czynem społecznym Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie przez mieszkańców Grom. Chechło, przy materialnej pomocy Dyrekcji F-ki Cel. i Pap. w Kluczach w r.1948. Ponieważ inicjatorem jego powstania i opiekunem budowy był ówczesny Dyrektor F-ki Cel. i Pap. w Kluczach Ob. Janusz Wacławski, Przedszkole, które otwarto 22.VII.1948r. nosiło nazwę o brzmienu: Państw. Przedszk. Nr. 2 w Chechle przy F-ce Cel. i Pap. w Kluczach im J. Wacławskiego". Tymi oto słowami zaczyna się najstarsza znaleziona kronika przedszkola. Warto wspomnieć, iż w Chechle już wcześniej znajdowało się przedszkole, jednak zlokalizowane było u prywatnej osoby - Feliksa Sękali. Oto rocznik, który uczęszczał zarówno do starego jak i nowego przedszkola Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie.

          Mijały lata, zmieniały się szeregi pracowników Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie. Przedszkole cieszyło się dużym zainteresowaniem, frekwencja była wysoka, a dotacje na żywienie przy życzliwej pomocy fabryki zadowalające. Stale rosnąca frekwencja - ponad 100 osob - spowodowała, iż przedszkole okazalo się zbyt małe, a w przyjmowaniu do niego dzieci przeważały względy materialne. W związki z tym zostały dobudowane dwie sale zajęć, jednak bez centralnego ogrzewania. Jego brak został uzupełniony dwoma piecami kaflowymi.

          W roku 1950 na skutek zmian dyrekcji fabyki pogorszeniu uległy warunki materialne placówki. Spadła frekwencja oraz liczba pracowników. Nowa kierowniczka przedszkola Natalia Cader borykała się z szeregiem trudności gospodarczych. W 1953 r. kierownictwo przedszkola objęła absolwentka liceum Irena Nawój. Liczba dzieci uczęszczających utrzymywała się w granicach okolo siedemdziesięciu. Dzieci do przedszkola nie zdobywało się już względami materialnymi, lecz pracą dydaktyczno-wychowawczą i organizowaniem imprez z występami dzieci, które stały na wysokim poziomie artystycznym.

          W okresie od 1957 do 1959r. przedszkole prowadziło jeden oddział o 9-cio godzinnym pobycie dla dzieci matek pracujących. W latach 1959-1960 przedszkole przeżyło poważny kryzys. Władze fabryki zabroniły przyjęcia do przedszkola dzieci rodziców, którzy pracowali w innych zakładach. Toteż zimą 1960r. ze stanu 60 osób zwolniono 20, pomimo tego, że przedszkole moglo pomieścić 70 dzieci. Dyrekcja fabryki ograniczała się tylko do drobnych remontów i zakupywania najbardziej niezbędnych materiałów oraz w osobie Skórkowskiego pertraktowała z Zarządem Centralnym Przemysłu Chemicznego i Papierniczego o przekazania Przedszkola Nr 2 w Chechle pod opiekę Inspektoratu Oświaty w Olkuszu. Przeciwko takiej decyzji sprzeciwiały się matki dzieci. Mimo to w styczniu 1961r. doszło do przekazania przedszkola. Równocześnie z jego przekazaniem zwolnił się cały personel gospodarczy. Nowy personel nie cieszył się już takim zaufaniem rodziców i tworzył słabo zgraną grupę.

Budynek przedszkola przed jego rozbudową           Wiosną 1963r. przedszkole zostało przekwalifikowane na 9-cio godzinne o grupie dzieci matek pracujących liczącej 30 dzieci, przy ogólnej ilości 55 dzieci. Środki pieniężne jakie posiadało przedszkole wystarczały jedynie na wyżywienie dzieci i płace personelu. Brak odpowiednich materiałów znacznie utrudniał pracę. Kierowniczka przedszkola jednak zacieśniła współpracę z Komitetem Rodzicielskim, co pozwoliło na organizowanie imprez dochodowych, z których część pieniędzy przeznaczono na zakup zabawek Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie i upominki ale dzieci. Komitet rodzicielski przeznaczał również fundusze na organizowanie uroczystości i wycieczek. Kronika przedszkola kończy się słowami "Dalsze notatki ilustrować będą ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola w formie fragmentarycznych zapisów."

***


Zobacz także:
-> Dane kontaktowe
-> Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechledo góry


jestem w katalogu
TURYSTYKA I PODRÓ?E TURYSTYKA - WAKACJE Katalog stron z linkami bezpoœrednimi Katalog Stron

Kontakt: chechlo@chechlo.com.pl